Refractive surgery
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • Refractive surgery (also called vision correction and laser eye surgery) is the term used to describe surgical procedures that correct common vision problems (nearsightedness, farsightedness, astigmatism and presbyopia) to reduce your dependence on prescription eyeglasses and/or contact lenses. Recent years have seen huge advances in this field. Refractive and laser eye surgery allow many patients to see better than any other time in their lives.

  Đội ngũ Bác sỹ

  Trang thiết bị

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội.

  show hide
  go top