Our staff - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - 128 Bùi Thị Xuân HN
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
 • nhansu

   

  Our staffs

  Our professional ophthalmologists are chosen from top hospitals with over from 15 to 30 years of experience in the field of refractive surgery. Our staff has been doing vision correction surgery for more than 15.000 patients. We have more than 20 specialists, including 04 Assoc Prof. – Ph.D, 03 of Second Degree Specialists, 06 of Masters and more than 30 nurses. The practicing doctors and other clinic staffs are all chosen and trained carefully through a strict elimination system.

  • Dr. Nguyen Dang Dung

   Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng

   Bác sĩ CKII : Nguyễn Đăng Dũng
   Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khóa Mắt cấp II.
   Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
   Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ.
   Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ của LADARVISION™ EXCIMER LASER WORKSTATION/
   Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan hoàn thành khóa đào tạo nhũ tương hóa Phaco.
   Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan khóa học Phaco.
   Chứng nhận của bộ Y Tế Giải phẫu thủy tinh thể.
   Chứng nhận tham dự khóa học phẫu thuật khúc xạ. Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
   Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ về phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik
   2006-2010: Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Sài Gòn – Hà Nội.
   2010-nay : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Quốc Tế DND

  • M.S – Dr Dang Thi Nhu Quynh

   Thạc sĩ – Bác sĩ : Đặng Thị Như Quỳnh

   Thạc sĩ chuyên ngành nhãn khoa
   Năm 2005: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
   Chứng nhận tham gia khóa đào tạo phẫu thuật Phaco cơ bản.
   2006-2010 : Phó trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện mắt Sài Gòn-Hà Nội.
   Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
   Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ thống máy VISUMAX (CarlZeiss)
   2011-nay : Phó trưởng khoa Đáy mắt bệnh viện mắt Quốc Tế DND
   Phó trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện mắt quốc tế DND

  • M.S (Master of science) – Dr Pham Thi Hang

   M.S (Master of science) – Dr Pham Thi Hang

   Master of Ophthalmology.

   2005: Graduated from Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy.

   2006-2010: Vice Head of Lasik Refractive Department, Saigon-Hanoi Eyes Hospital.

   Certificate in Lasik surgery on NIDEK machine.

   Course completion certificate in RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik surgical technology on VISUMAX (CarlZeiss).

   2010 until now: Vice Head of Lasik Refractive Department in International Eye Hospital – DND.

  0969128128