Department of Diagnostic and Treatment
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 •  Most people have eye problems at one time or another. Some are minor and will go away on their own, or are easy to treat at home. Others need a specialist’s care.

  Whether your vision isn’t what it used to be, or never was that great, there are things you can do to get your eye health back on track.

  Come to our hospital to find out about common eye problems and what can be done to treat them.

  Đội ngũ Bác sỹ

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội.

  show hide
  go top