M.S – DR Doan Anh

Bác sĩ Đoàn Anh

M.S – DR: Đoàn Anh
 *Master of Ophthalmology

Educational & Training process

 • 2008: Graduated from Hue Medical University
 • 2011:
  – Completed khóa học chuyên đề bệnh đục thể thủy tinh tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
  – Hoàn thành khóa học chuyên đề Mắt trẻ em tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
  – Hoàn thành khóa học chuyên đề thần kinh nhãn khoa tại bệnh viện mắt Trung Ương.
 • 2013: Hoàn thành khóa học theo chương trình đào tạo liên tục chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh tại Bệnh Viện Mắt TW
 • 2014: Hoàn thành khóa học lớp đào tạo chuyên đề bệnh lý Giác mạc tại viện mắt Trung Ương

Working process

 • 2008 – 2010: Doctor at Saigon-Hanoi Eyes Hospital.
 • 2010- 2016: Doctor at Ocular Fundus Department –  International Eye Hospital – DND
 • 2017- now: Vice Head of Ocular Fundus Department –  International Eye Hospital – DND