Amblyopia (Lazy Eye)
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • Amblyopia, also known as lazy eye, is a vision development disorder in which an eye fails to achieve normal visual acuity, even with prescription eyeglasses or contact lenses. Amblyopia begins during infancy and early childhood. In most cases, only one eye is affected. But in some cases, reduced visual acuity can occur in both eyes. Particularly if lazy eye is detected early in life and promptly treated, reduced vision can be avoided. But if left untreated, lazy eye can cause severe visual disability in the affected eye, including legal blindness.

  Đội ngũ Bác sỹ

  Trang thiết bị

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội.

  show hide
  go top