Visual Field Test - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - 128 Bùi Thị Xuân HN
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • Visual field tests are used to detect blind spots (scotomas), which could be a sign of eye diseases. The size and shape of a scotoma offer important clues about the presence and severity of diseases of the eye, optic nerve and visual structures in the brain. Many eye and brain disorders can cause peripheral vision loss and other visual field abnormalities.

  For example, optic nerve damage caused by glaucoma creates a very specific visual field defect. Other eye problems associated with blind spots and other visual field defects include optic nerve damage (optic neuropathy) from disease or damage to the light-sensitive inner lining of the eye (retina).

  Brain abnormalities such as those caused by strokes or tumors can affect the visual field. In fact, the location of the stroke or tumor in the brain can frequently be determined by the size, shape and site of the visual field defect.

  Trang thiết bị

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội

  show hide
  go top