Optical coherence tomography (OCT)
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • Optical coherence tomography (OCT) is a non-invasive imaging test. OCT uses light waves to take cross-section pictures of your retina. With OCT, your ophthalmologist can see each of the retina’s distinctive layers. This allows your ophthalmologist to map and measure their thickness. These measurements help with diagnosis. They also provide treatment guidance for glaucoma and diseases of the retina. These retinal diseases include age-related macular degeneration (AMD) and diabetic eye disease.

  Trang thiết bị

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội.

  show hide
  go top