Test sắc giác - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND công nghệ cao - 128 Bùi Thị Xuân, HN
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • Bài kiểm tra sắc giác đơn giản cùng Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

  sac giac sac giac1 sac giac3

  Trang thiết bị

          ©Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội

  show hide
  go top

  0969128128