Biên dịch - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
 • Biên dịch viên tiếng Anh

  Mô tả công việc: • Biên phiên dịch tài liệu, hồ sơ, nội dung thương hiệu… được giao theo yêu cầu của khách hàng, các khoa phòng và trưởng bộ phận • Liên hệ và tư vấn với khách hàng bằng qua Facebook, Skype, chat-meeting, email,… • Đào tạo tiếng Anh cho nhân viên trong […]

  Xem tiếp »

  0969128128