Dịch vụ - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - 128 Bùi Thị Xuân HN
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
 • Dịch vụ

  Trung tâm Khúc Xạ

  Khám & Mổ mắt Cận thị, Loạn thị, Viễn & Lão thị. Cấp đơn kính, kính thời trang.

   Xem chi tiết

  Trung tâm Phaco

  Trung tâm phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND là trung tâm phẫu ...

   Xem chi tiết

  0969128128