Definition of a cataract
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • A cataract is a clouding of the eye’s natural lens, which lies behind the iris and the pupil.

  DUC THUY TINH THE

  Cataracts are the most common cause of vision loss in people over age 40 and is the principal cause of blindness in the world.

  Đội ngũ Bác sỹ

  Trang thiết bị

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội.

  show hide
  go top