Lens Replacement
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • An intraocular lens (or IOL) is a tiny, artificial lens for the eye. It replaces the eye’s natural lens that is removed during cataract surgery. The lens bends (refracts) light rays that enter the eye, helping you to see. Your lens should be clear. But if you have a cataract, your lens has become cloudy. Things look blurry, hazy or less colourful with a cataract. Cataract surgery removes this cloudy lens and replaces it with a clear IOL to improve your vision.

  Đội ngũ Bác sỹ

  Trang thiết bị

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội.

  show hide
  go top