Chương trình khám và thay thủy tinh thể miễn phí cho NCT huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn tình Quảng Ninh

Chương trình có sự góp mặt của chủ tịch Trung Ương hội người cao tuổi Việt Nam – anh hùng lao động Cù Thị Hậu cùng ban lãnh đạo hội người cao tuổi và ban giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc Tế – DND đến chia sẻ, thăm hỏi và tặng quà các cụ đang cứ trú tại huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh tham gia chương trình khám và thay thủy tinh thể miễn phí.

5 <–> 4
3 2
1 6
Rate this post