Thạc sĩ – Bác sĩ Đoàn Anh

Bác sĩ Đoàn Anh

Đang cập nhật…

 *Thạc sĩ chuyên khoa mắt

Quá trình học tập:

 • Năm 2008: Tốt nghiệp Đại học Y khoa – Huế
 • Năm 2011:
  – Hoàn thành khóa học chuyên đề bệnh đục thể thủy tinh tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
  – Hoàn thành khóa học chuyên đề Mắt trẻ em tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
  – Hoàn thành khóa học chuyên đề thần kinh nhãn khoa tại bệnh viện mắt Trung Ương.
 • Năm 2013: Hoàn thành khóa học theo chương trình đào tạo liên tục chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh tại Bệnh Viện Mắt TW
 • Năm 2014: Hoàn thành khóa học lớp đào tạo chuyên đề bệnh lý Giác mạc tại viện mắt Trung Ương

Quá trình công tác

 • Năm 2008 – 2010: Công tác tại bệnh viện mắt Sài Gòn- Hà Nội
 • Năm 2010- 2016: Bác sỹ tại Khoa Đáy mắt – Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND
 • Năm 2017- nay: Phó trưởng Khoa Đáy mắt – Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND

Thạc sĩ - Bác sĩ Đoàn Anh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Thạc sĩ - Bác sĩ Đoàn Anh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Thạc sĩ - Bác sĩ Đoàn Anh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đoàn Anh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND