Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng

Điểm nổi bật nhất
 • Người lãnh đạo: Bác sĩ từng là Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Sài Gòn – Hà Nội. Hiện nay là Giám đốc tại bệnh viện Mắt Quốc tế DND. 
 • Nền tảng chuyên môn vững chắc: Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực chuyên khoa mắt, từng được đào tạo chuyên môn ở các nước tiên tiến trên thế giới, bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về phẫu thuật khúc xạ, đục thủy tinh thể, cắt dịch kính,…
 • Kinh nghiệm: Đạt nhiều chứng chỉ cao cấp về công nghệ phẫu thuật khúc xạ trong nước và quốc tế.
 • Một trong những bác sĩ đầu tiên tại miền Bắc phẫu thuật Phaco và phẫu thuật khúc xạ bằng laser.

☀ Thông tin bác sĩ

 • Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực chuyên khoa mắt, từng được đào tạo chuyên môn ở các nước tiên tiến trên thế giới, BS Nguyễn Đăng Dũng là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về phẫu thuật Phaco, phẫu thuật khúc xạ, cắt dịch kính…
 • Đạt nhiều chứng chỉ cao cấp về  công nghệ phẫu thuật khúc xạ trong nước và quốc tế.
 • Một trong những bác sĩ đầu tiên tại miền Bắc phẫu thuật khúc xạ bằng laser.

Quá trình đào tạo

 • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Mắt  II.
 • Tốt nghiệp đại học Y Huế.

Các chứng chỉ trong nước, ngoài nước

 •  Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ của LADARVISION™ EXCIMER LASER WORKSTATION/
 •  Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan hoàn thành khóa đào tạo nhũ tương hóa Phaco.
 •  Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan khóa học Phaco.
 •  Chứng nhận của Đức khóa học Cắt dịch kính.
 •  Chứng nhận của bộ Y Tế Giải phẫu thủy tinh thể.
 •  Chứng nhận tham dự khóa học phẫu thuật khúc xạ. Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
 •  Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ về phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik

Quá trình công tác

 •  Từ năm 1999, là phẫu thuật viên Phaco , đã phẫu thuật hơn 100.000 mắt đục thủy tinh thể, phẫu thuật khúc xạ gần 45.000 mắt bằng ReLex SMILE, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik…
 •  Năm 2006 – 2010 : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Sài Gòn – Hà Nội.
 •  Năm 2010 – nay : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Quốc Tế DND

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế DND.-Hoi-thao-chuyen-de-tat-khuc-xa

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế DND. hoi nghi

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng – Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế DND.