Bác sĩ CKII Bùi Minh Ngọc

bác sĩ Bùi Minh Ngọc

Bác sỹ CKII: Bùi Minh Ngọc

( Bác sỹ chuyên khoa mắt II)

Quá trình đào tạo:

  •  Năm 1967-1973: Học Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác:

  •  Năm 1974-1981: Trưởng khoa mắt bệnh viện Tuyên Quang
  •  Năm 1982-2000: Phó Trưởng khoa đáy mắt bệnh viện mắt TW
  •  Năm 2000- 2004: Trưởng khoa đáy mắt bệnh viện mắt TW
  •  Năm 2005 – 2011: Khoa bán công bệnh Viện mắt TW
  •  Năm 2011-nay: Trưởng khoa Đáy mắt Bệnh viện mắt quốc tế – DND

Danh hiệu đạt được:

  •  Được trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (1998)