Nhật ký Lasik’s Day 2013 tại Bệnh viện mắt quốc tế-DND

Chương trình Lasik’s day năm 2013 chính thức bắt đầu từ ngày 1-6-2013, công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ nhiều tháng trước, cụ thể nâng cấp phòng ốc đón tiếp bệnh nhân, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc tân tiến hơn, đặc biệt máy VISUMAX – hệ thống FemtoSecond duy nhất trên thế giới có khả năng phẫu thuật khúc xạ hoàn toàn bằng laser mà không tạo vạ giác mạc ReLEx SMILE

Và sau đây là một vài hình ảnh buổi sáng ngày đầu của chương trình

 

cg2 copy