M.S (Master of science) – Dr Pham Thi Hang

Bác sĩ Phạm Thị Hằng
Điểm nổi bật nhất
  • Chuyên về Khúc xạ – Lasik: Bác sĩ hiện là Trưởng khoa Khúc xạ tại bệnh viện Mắt Quốc tế DND. 
  • Nền tảng chuyên môn vững chắc: Bác sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ Nhãn khoa và có khoảng thời gian tu nghiệp tại Bệnh viện Mắt Quốc gia Singapore. 
  • Thái độ thăm khám thân thiện, tận tình tận tâm: Bác sĩ được biết đến với thái độ thăm khám thân thiện, tận tình tận tâm.

M.S (Master of science) – Dr Pham Thi Hang

Master of Ophthalmology.

Educational & Training process

  • 2005: Graduated from Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy.

International and domestic certificates

  • Certificate in Lasik surgery on NIDEK machine.
  • Course completion certificate in RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik surgical technology on VISUMAX (CarlZeiss).

Working process

  • 2006-2010: Vice Head of Lasik Refractive Department, Saigon-Hanoi Eyes Hospital.
  • 2010 until now: Vice Head of Lasik Refractive Department in International Eye Hospital – DND.