Our Equipment - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - 128 Bùi Thị Xuân HN
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
 • gioi-thieu-he-thong-may-moc

  Our Equipment

  Our foundation is built thanks to top eye surgeons along with a very reliable system as well as top equipment widely used in the international centers all over the world.

  • Phaco Centurion

   phaco centurion

   CENTURION® Vision System is designed to optimize every moment of the cataract surgical procedure to improve patient outcomes.
   Provides control and improved efficiency during the minimally invasive cataract phacoemulsification procedure.
   Combines multiple technologies to set new standards in the performance of cataract surgery.
   The CENTURION® Vision System also offers an improved ergonomic design, wireless footswitch and intuitive touch-screen display.

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội

  show hide
  go top