Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà

Bác sĩ Lê Thị Thu Hà

Phó Trưởng khoa Khúc 

  • Ths.BS Lê Thị Thu Hà là một bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết với chuyên môn vững. BS Hà thường xuyên học thêm các chứng chỉ để nâng cao tay nghề và điều trị mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân.
  • Ngoài ra, BS Hà phụ trách điều trị khúc xạ bằng kính áp tròng Ortho-K.

Quá trình đào tạo:

  • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ y học chuyên ngành Nhãn khoa.

Quá trình công tác

  • Từ năm 2013 – 2017: Bác sĩ khoa Khúc xạ – Bệnh viện Mắt Quốc tế DND
  • 2018 – Nay: Phó Trưởng khoa Khúc xạ – Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bằng cấp Chứng chỉ khác:

  • Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK

  • Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ thống máy VISUMAX (CarlZeiss)