Thạc sĩ bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh

☀ Phó Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế DND – Trưởng khoa Phẫu thuật

 •  Trong sự nghiệp gần 20 năm trên cương vị là bác sỹ nhãn khoa, BS Quỳnh có hơn 10 năm kinh nghiệm phẫu thuật điều trị khúc xạ bằng laser các phương pháp: ReLEx SMILE, Femto-Lasik, SmartsurfACE và Lasik; phẫu thuật đặt kính nội nhãn Phakic ICL.
 • BS Quỳnh đã thực hiện phẫu thuật thành công hơn 10.000 ca khúc xạ.

Quá trình đào tạo:

 •  Năm 2005: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
 •  Chứng nhận tham gia khóa đào tạo phẫu thuật Phaco cơ bản.

Quá trình công tác

 • Năm 2006-2010 : Phó trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện mắt Sài Gòn-Hà Nội.
 • Năm 2011-2016: Phó trưởng khoa Đáy mắt bệnh viện mắt Quốc Tế DND
  Trưởng khoa Phẫu thuật – Bệnh viện mắt quốc tế DND
 • Năm 2016 – nay: Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Phẫu thuật – Bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Bằng cấp Chứng chỉ khác:

 • Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
 • Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ thống máy VISUMAX (CarlZeiss)

 

Mổ cận thị giá bao nhiêu -Trung tâm khúc xạ - Mắt Quốc tế DND

Bác sỹ Đặng Thị Như Quỳnh – phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

chăm sóc mắt sau phẫu thuật

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh – Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

 

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh – Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh – Bệnh viện Mắt Quốc tế DND