Thạc sĩ – Bác sĩ Đinh Yên Lục

Bác sĩ Đinh Yên Lục

☀ Thạc sĩ y học chuyên ngành Nhãn Khoa

Quá trình đào tạo:

  •  Tốt nghiệp đại học Y dược Thái Nguyên

Quá trình công tác:

  •  2007-2010 : Bác sĩ, phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội
  •  2011-nay : Trưởng khoa khám bệnh tại Bệnh viện mắt Quốc tế DND.

Bác sĩ Đoàn Anh và bác sĩ Đinh Yên Lục - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

bác sĩ Đinh Yên Lục - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Các bác sĩ tại bệnh viện luôn nỗ lực học tập thêm các thành công mới nhất của y học

bác sĩ Đinh Yên Lục - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Trao đổi và học tập kinh nghiệm sử dụng thiết bị

bác sĩ Đinh Yên Lục - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND