Our staff - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - 128 Bùi Thị Xuân HN
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
  • Dr. Nguyen Dang Dung

   Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng

   Second Degree Specialist: Nguyen Dang Dung.
   Second Degree Eye Specialist.

   Graduated from Hanoi Medical University.
   Graduated from University of Foreign Languages.
   Certificate for the course completion in technologies of LADARVISION™ EXCIMER LASER WORKSTATION.
   Certificate issued by Thailand Ministry of Health for the completion of Phacoemulsification training.
   Certificate issued by Thailand Ministry of Health in Phaco training.
   Certificate issued by Ministry of Health in Vitreous Anatomy.
   Certificate for participation in the course of refractive surgery. Certificate in Lasik surgery on NIDEK.
   Certificate for the course completion in RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik surgical technologies

   2006-2010: Director of Saigon – Hanoi Eye Hospital
   2010 until now : Director of International Eye Hospital DND

  • Dr. Bui Minh Ngoc

   bác sĩ Bùi Minh Ngọc

   Second Degree Specialist: Bui Minh Ngoc

   ( Second Degree Eye Specialist.)

   1973: Graduated from Hanoi Medical University.

   From 1974-1981: Head of Eyes Department in Tuyên Quang Hospital.

   From 1982-2000: Vice Head of Ocular Fundus Department in Central Eye Hospital.
   Awarded the title of Meritorious Doctor (1998)

   From 2000- 2004: Head of Ocular Fundus Department in Central Eye Hospital.

   From 2005 – 2011: Head of Semi-Public Department in Central Eye Hospital.

   From 2011- now: Head of Ocular Fundus Department in Central Eye Hospital.

  • Ph.d – Dr Vu Thi Hong Chau

   Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thị Hồng Châu

   Ph.d – Dr Vu Thi Hong Chau
   1977: Graduated from Hanoi Medical University
   1977-1985: Ophthalmology lecturer at Hanoi Medical University
   1986-2007: Doctor at Vietnam National Institute of Ophthalmology
   2004: Doctor of Medicine (M.D.)
   2007-2010: Doctor at Saigon-Hanoi Eyes Hospital
   2011 – current: Doctor at International Eye Hospital – DND

  • M.S – Dr Doan Anh

   Đoàn Anh

   M.S – Dr Doan Anh
   Master of Ophthalmology.
   2008: Graduated from University of Medical – Hue.
   From 2008 – 2010: Worked at Eye Hospital Saigon- Hanoi.
   2011: – Hoàn thành khóa học chuyên đề bệnh đục thể thủy tinh tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
   – Hoàn thành khóa học chuyên đề Mắt trẻ em tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
   – Hoàn thành khóa học chuyên đề thần kinh nhãn khoa tại bệnh viện mắt Trung Ương.
   Năm 2013: Hoàn thành khóa học theo chương trình đào tạo liên tục chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh tại Bệnh Viện Mắt TW
   Năm 2014: Hoàn thành khóa học lớp đào tạo chuyên đề bệnh lý Giác mạc tại viện mắt Trung Ương
   Năm 2010- Nay: Bác sỹ tại Khoa Đáy mắt Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND

  • M.S (Master of science) – Dr Pham Thi Hang

   Bác sĩ Phạm Thị Hằng

   M.S (Master of science) – Dr Pham Thi Hang

   Master of Ophthalmology.

   2005: Graduated from Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy.

   2006-2010: Vice Head of Lasik Refractive Department, Saigon-Hanoi Eyes Hospital.

   Certificate in Lasik surgery on NIDEK machine.

   Course completion certificate in RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik surgical technology on VISUMAX (CarlZeiss).

   2010 until now: Vice Head of Lasik Refractive Department in International Eye Hospital – DND.

          ©Copyright 2019 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội

  show hide
  go top
  Call Now ButtonGọi cho chúng tôi