• Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
  • Dr. Nguyen Dang Dung

   Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng

   Second Degree Specialist: Nguyen Dang Dung.
   Second Degree Eye Specialist.

   Educational & Training process

   • Graduated from Hanoi Medical University.
   • Graduated from University of Foreign Languages.

   International and domestic certificates

   • Certificate for the course completion in technologies of LADARVISION™ EXCIMER LASER WORKSTATION.
   • Certificate issued by Thailand Ministry of Health for the completion of Phacoemulsification training.
   • Certificate issued by Thailand Ministry of Health in Phaco training.
   • Certificate issued by Ministry of Health in Vitreous Anatomy.
   • Certificate for participation in the course of refractive surgery. Certificate in Lasik surgery on NIDEK.
   • Certificate for the course completion in RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik surgical technologies

   Working process

   • 2006-2010: Director of Saigon – Hanoi Eye Hospital
   • 2010 until now : Director of International Eye Hospital DND
  • Dr. Bui Minh Ngoc

   bác sĩ Bùi Minh Ngọc

   Second Degree Specialist: Bui Minh Ngoc

   ( Second Degree Eye Specialist.)

   Training process

   • 1973: Graduated from Hanoi Medical University.

   Working process

   • From 1974-1981: Head of Eyes Department in Tuyên Quang Hospital.
   • From 1982-2000: Vice Head of Ocular Fundus Department in Central Eye Hospital.
   • From 2000- 2004: Head of Ocular Fundus Department in Central Eye Hospital.
   • From 2005 – 2011: Head of Semi-Public Department in Central Eye Hospital.
   • From 2011- now: Head of Ocular Fundus Department in Central Eye Hospital.

   International and domestic certificates

   • Awarded the title of Meritorious Doctor (1998)
  • Ph.d – Dr Vu Thi Hong Chau

   Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thị Hồng Châu

   Ph.d – Dr Vu Thi Hong Chau

   Educational & Training process

   • 1977: Graduated from Hanoi Medical University

   International and domestic certificates

   • 2004: Doctor of Medicine (M.D.)

   Working process

   • 1977-1985: Ophthalmology lecturer at Hanoi Medical University
   • 1986-2007: Doctor at Vietnam National Institute of Ophthalmology
   • 2007-2010: Doctor at Saigon-Hanoi Eyes Hospital
   • 2011 – current: Doctor at International Eye Hospital – DND
  • M.S – DR Doan Anh

   Đoàn Anh

   M.S – DR: Đoàn Anh
    *Master of Ophthalmology

   Educational & Training process

   • 2008: Graduated from Hue Medical University
   • 2011:
    – Completed khóa học chuyên đề bệnh đục thể thủy tinh tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
    – Hoàn thành khóa học chuyên đề Mắt trẻ em tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
    – Hoàn thành khóa học chuyên đề thần kinh nhãn khoa tại bệnh viện mắt Trung Ương.
   • 2013: Hoàn thành khóa học theo chương trình đào tạo liên tục chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh tại Bệnh Viện Mắt TW
   • 2014: Hoàn thành khóa học lớp đào tạo chuyên đề bệnh lý Giác mạc tại viện mắt Trung Ương

   Working process

   • 2008 – 2010: Doctor at Saigon-Hanoi Eyes Hospital.
   • 2010- 2016: Doctor at Ocular Fundus Department –  International Eye Hospital – DND
   • 2017- now: Vice Head of Ocular Fundus Department –  International Eye Hospital – DND
  • M.S (Master of science) – Dr Pham Thi Hang

   Bác sĩ Phạm Thị Hằng

   M.S (Master of science) – Dr Pham Thi Hang

   Master of Ophthalmology.

   Educational & Training process

   • 2005: Graduated from Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy.

   International and domestic certificates

   • Certificate in Lasik surgery on NIDEK machine.
   • Course completion certificate in RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik surgical technology on VISUMAX (CarlZeiss).

   Working process

   • 2006-2010: Vice Head of Lasik Refractive Department, Saigon-Hanoi Eyes Hospital.
   • 2010 until now: Vice Head of Lasik Refractive Department in International Eye Hospital – DND.

  0969128128