Thạc sĩ – Bác sĩ Đinh Yên Lục

Đinh Yên Lục

Thạc sĩ – Bác sĩ : Đinh Yên Lục

☀ Thạc sĩ y học chuyên ngành Nhãn Khoa
☀ Tốt nghiệp đại học Y dược Thái Nguyên
☀ 2007-2010 : Bác sĩ, phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội
☀ 2011-nay : Trưởng khoa khám bệnh tại Bệnh viện mắt Quốc tế DND