Thạc sĩ – Bác sĩ Đinh Yên Lục

Đinh Yên Lục

☀ Thạc sĩ y học chuyên ngành Nhãn Khoa

Quá trình đào tạo:

  •  Tốt nghiệp đại học Y dược Thái Nguyên

Quá trình công tác:

  •  2007-2010 : Bác sĩ, phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội
  •  2011-nay : Trưởng khoa khám bệnh tại Bệnh viện mắt Quốc tế DND