Thạc sĩ bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh

bac-sy-Dang-Thi-Nhu-Quynh-mat-quoc-te-DND

☀ Thạc sĩ chuyên ngành nhãn khoa

Quá trình đào tạo:

  •  Năm 2005: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
  •  Chứng nhận tham gia khóa đào tạo phẫu thuật Phaco cơ bản.

Quá trình công tác

  • Năm 2006-2010 : Phó trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện mắt Sài Gòn-Hà Nội.
  • Năm 2011-2016: Phó trưởng khoa Đáy mắt bệnh viện mắt Quốc Tế DND
    Trưởng khoa Phẫu thuật – Bệnh viện mắt quốc tế DND
  • Năm 2016 – nay: Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Phẫu thuật – Bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Bằng cấp Chứng chỉ khác:

  • Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ thống máy VISUMAX (CarlZeiss)

 

Mổ cận thị giá bao nhiêu -Trung tâm khúc xạ - Mắt Quốc tế DND

Bác sỹ Đặng Thị Như Quỳnh – phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

chăm sóc mắt sau phẫu thuật

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh – Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

 

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh – Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh – Bệnh viện Mắt Quốc tế DND