Thạc sĩ bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh

Thạc sĩ – Bác sĩ : Đặng Thị Như Quỳnh

☀ Thạc sĩ chuyên ngành nhãn khoa
☀ Năm 2005: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
☀ Chứng nhận tham gia khóa đào tạo phẫu thuật Phaco cơ bản.
☀ Năm 2006-2010 : Phó trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện mắt Sài Gòn-Hà Nội.
☀ Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
☀ Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ thống máy VISUMAX (CarlZeiss)
☀ Năm 2011-2016: Phó trưởng khoa Đáy mắt bệnh viện mắt Quốc Tế DND
Trưởng khoa Phẫu thuật – Bệnh viện mắt quốc tế DND
☀ Năm 2016 – nay: Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Phẫu thuật – Bệnh viện mắt Quốc Tế DND