Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng

Bác sĩ CKII : Nguyễn Đăng Dũng
☀ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Mắt cấp II.
☀ Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
☀ Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ.
☀ Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ của LADARVISION™ EXCIMER LASER WORKSTATION/
☀ Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan hoàn thành khóa đào tạo nhũ tương hóa Phaco.
☀ Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan khóa học Phaco.
☀ Chứng nhận của bộ Y Tế Giải phẫu thủy tinh thể.
☀ Chứng nhận tham dự khóa học phẫu thuật khúc xạ. Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
☀ Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ về phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik
☀ Từ năm 1999, là phẫu thuật viên Phaco , đã phẫu thuật gần 55.000 mắt đục thủy tinh thể, phẫu thuật khúc xạ gần 45.000 mắt bằng ReLex SMILE, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik…
☀ Năm 2006-2010 : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Sài Gòn – Hà Nội.
☀ Năm 2010-nay : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Quốc Tế DND