Bác sĩ CKII Bùi Minh Ngọc

bác sĩ Bùi Minh Ngọc

Bác sỹ CKII: Bùi Minh Ngọc

( Bác sỹ chuyên khoa mắt Cấp II)

Năm 1967-1973: Học đại học y Hà Nội

Năm 1974-1981: Trưởng khoa mắt bệnh viện Tuyên Quang

Năm 1982-2000: Phó Trưởng khoa đáy mắt bệnh viện mắt TW

Năm 2000- 2004: Trưởng khoa đáy mắt bệnh viện mắt TW

Năm 2005 – 2011: Khoa bán công bệnh Viện mắt TW

Thầy thuốc ưu tú (1998)

Năm 2011-nay: Trưởng khoa Đáy mắt Bệnh viện mắt quốc tê-DND

Bác sĩ CKII Bùi Minh Ngọc
4.3 (85.88%) 34 votes