Bác sĩ CKII Bùi Minh Ngọc

bác sĩ Bùi Minh Ngọc

Bác sỹ CKII: Bùi Minh Ngọc

( Bác sỹ chuyên khoa mắt Cấp II)

☀ Năm 1967-1973: Học đại học y Hà Nội
☀ Năm 1974-1981: Trưởng khoa mắt bệnh viện Tuyên Quang
☀ Năm 1982-2000: Phó Trưởng khoa đáy mắt bệnh viện mắt TW
☀ Được trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (1998)
☀ Năm 2000- 2004: Trưởng khoa đáy mắt bệnh viện mắt TW
☀ Năm 2005 – 2011: Khoa bán công bệnh Viện mắt TW
☀ Năm 2011-nay: Trưởng khoa Đáy mắt Bệnh viện mắt quốc tê-DND