Chuyên Khoa & Dịch Vụ

Thùy Linh, nhân viên gương mẫu Viện Mắt DND – Tấm gương sáng trong công tác và làm thiện nguyệnNew

    Đến Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, hỏi Trương Thùy Linh thì có lẽ không ai không biết đến cô lễ tân mẫn cán, chăm chỉ và nhiệt tình. Không chỉ là nhân viên gương mẫu trong công việc mà còn là một công dân tốt, luôn dành tâm sức để làm việc […]

Xem chi tiết

  • Thành viên