HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ TẠO HÌNH VÙNG MẮT – MẶT

Trong thời gian qua, Bệnh viện Mắt Quốc Tế – DND, với sự dẫn dắt của các Giáo sư, Bác sĩ chuyên khoa Mắt cùng với các trang thiết bị Y tế tiên tiến nhất đã được sự tin tưởng từ người dân, các cấp chính quyền, các đơn vị hợp tác quốc tế. Hàng […]

Xem thêm

  • Thành viên