Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” tại huyện Ba Chẽ – Quảng Ninh

Viện mắt quốc tế DND đồng hành cùng chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” huyện Ba Chẽ – Quảng Ninh Nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người cao tuổi, ngày 22/07 vừa qua Bệnh viện mắt quốc tế – DND tổ chức thăm khám và phẫu thuật miễn phí […]

Xem thêm

  • Thành viên