Chuyên Khoa & Dịch Vụ

Sự lựa chọn hoàn hảo cho phẫu thuật tật khúc xạNew

Ngày nay cuộc sống hiện đại do việc trên mắt và việc tiếp xúc thường xuyên với các phương tiện máy tính, điện thoại, laptop, áp lực công việc và học tập quá tải điều tiết tại mắt…dẫn tới tỷ lệ Tật khúc xạ ngày càng gia tăng. Ở những người có Tật khúc xạ […]

Xem chi tiết

  • Thành viên