Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đồng hành cùng chương trình Festival Sinh viên Thủ đô 2017

Ngày 07/01/2017 vừa qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã đồng hành cùng chương trình Festival Sinh viên Thủ đô 2017, trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc, tặng hơn 30.000 thẻ khúc xạ sinh viên cho 65 trường đại học trên địa bàn Hà Nội, tặng 50 cặp kính cận, […]

Xem thêm

  • Thành viên