Tự Kiểm Tra, Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND Năm 2023

Ngày 23/01/2024 Bệnh viện CK Mắt Quốc tế DND đã tổ chức tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 với kết quả điểm trung bình chung là 3.85.

 

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ
 2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%
 3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 297 (Có hệ số: 323)
 4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.85

 

 

II. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 

III. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 • Bệnh viện có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, trang bị đầy đủ tiện nghi đảm bảo sức khỏe cho người bệnh.
 • Bệnh viện hội tụ được đội ngũ đông đảo các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng… tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm, đủ điều kiện hành nghề, thường xuyên được đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn.
 • Trong năm, Bệnh viện đã trang bị mới các máy móc, trang thiết bị hiện đại… phục vụ tốt hơn nữa hoạt động đón tiếp và khám chữa bệnh.

 

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

 • Diện tích khuôn viên và mật độ cây xanh chưa cao do điều kiện mặt bằng không cho phép.
 • Phần mềm quản lý của Bệnh viện cần được nâng cấp đáp ứng yêu cầu liên thông dữ liệu khám chữa bệnh.

 

V. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện; sớm hoàn thành việc kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh.
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

 

VI. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

 • Giao Bộ phận IT nghiên cứu, đề xuất phương án nâng cấp phần mềm và tìm đối tác tin cậy để hợp tác thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý I/2024.
 • Có hình thức khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, cập nhật, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động của Bệnh viện.

 

VII. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

 • Bệnh viện lấy thước đo sự hài lòng của người bệnh là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá sự đáp ứng của bệnh viện đối với những mong đợi của người bệnh về các dịch vụ y tế.
 • Bệnh viện luôn định hướng và tổ chức một cách có hệ thống, đảm bảo không ngừng cải tiến chất lượng nhằm đem lại cho người bệnh dịch vụ chăm sóc tốt nhất.
 • Tổ quản lý chất lượng bệnh viện định kỳ tổ chức họp xem xét để đảm bảo phù hợp, thỏa đáng, đáp ứng yêu cầu mục tiêu – chính sách đã xác định, từ đó xác định nguồn lực và các hoạt động cần thiết nhằm duy trì và cải tiến chất lượng bệnh viện.
Rate this post