Thông báo v/v: Triển khai khám chữa bệnh từ xa trên nền tảng công nghệ thông tin trong thời gian có dịch COVID 19

            Căn cứ Công văn số 283/ CNTT-THKCB ngày 06/05/2020 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc triển khai hoạt động tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên nền tảng công nghệ thông tin;

         Thực hiện Đề án 2628 “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020 – 2025 của Bộ Y tế về việc triển khai hoạt động tư vấn khám cữa bệnh từ xa trên nền tảng công nghệ thông tin;

            Bệnh viện Mắt Quốc tế DND xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên nền tảng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID -19 và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân mọi lúc, mọi nơi trong thời gian có dịch bệnh COVID -19:

1.Đối tượng tham gia tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

Các Bác sĩ trong Ban lãnh đạo Bệnh viện, các bác sĩ trưởng, phó các khoa và mỗi khoa cử 01 bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên khoa tư vấn.

Danh sách bs tham gia khám chữa bệnh từ xa gồm có:

  • Ths.BS Đoàn Anh – Phó Trưởng khoa Đáy mắt
  • Ths.BS Lê Thị Thu Hà – Phó Trưởng khoa Khúc xạ
  • BS Nguyễn Minh Hải – Khoa Phẫu thuật

 2. Hệ thống sử dụng

Bệnh viện triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa qua app ZALO

Bệnh viện đăng ký tài khoản Zalo với số điện thoại Hotline phục vụ công tác khám chữa bệnh từ xa.

Các bác sĩ có tên trong danh sách sẽ nhận nhiệm vụ trực Hotline theo lịch phân công của Bệnh viện.

3. Thời gian tư vấn

Trực tư vấn giờ hành chính trong thời gian có dịch bệnh COVID -19.

Trên đây là kế hoạch triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên nền tảng công nghệ thông tin Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, xin thông báo để quý bệnh nhân được biết.

  • Số hotline khám chữa bệnh từ xa: 0961376088
5/5 - (1 vote)