Tiến sĩ – Bác Sĩ Trương Tuyết Trinh

Tiến sĩ - Bác Sĩ Trương Tuyết Trinh

Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác

  • 1971-1982 : Bác sĩ viện mắt TW.
  • 1982-1986 : Nghiên cứu sinh tại Liên Xô.
  • 1988-2005 : Bác sĩ, Phó trưởng khoa Glocom Bệnh viện mắt TW.
  • 2011-nay : Bác sĩ tại bệnh viện mắt Quốc Tế DND.

Danh hiệu

  • 1997: Đươc Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú