PGS-TS Trần Thị Nguyệt Thanh

bác sĩ Trần Thị Nguyệt Thanh

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Thị Nguyệt Thanh.
Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội.
Bằng Tiến sĩ Y khoa.
Công nhận chức danh Phó Giáo Sư y học.
1972-2007 : Bác sĩ bệnh viện mắt TW.
1986-1999 : Phó khoa Glocom
2000-2007 : Trưởng khoa Glocom.
Phó chủ tịch hội Glocom Việt Nam.
Huân chương lao động hạng III .
Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (2005).
2011-nay : công tác tại Phòng khám Bệnh viện mắt Quốc Tế DND.