Bệnh viện Mắt Quốc tế DND công nghệ cao - 128 Bùi Thị Xuân, HN
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
 • Chuyên Khoa & Dịch Vụ

  TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND NĂM 2023New

  Ngày 23/01/2024 Bệnh viện CK Mắt Quốc tế DND đã tổ chức tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 với kết quả điểm trung bình chung là 3.85.   I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU […]

  Xem chi tiết

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội.

  show hide
  go top