Phòng CSSK cộng đồng

– Đón tiếp bệnh nhân từ các tỉnh
– Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng
– Chăm sóc bệnh nhân nội trú
– Hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu

Viện Mắt Quốc tế DND chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Viện Mắt Quốc tế DND chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Viện Mắt Quốc tế DND chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Viện Mắt Quốc tế DND chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ngay-hoi-suc-khoe-hoc-đương-3

Ngay-hoi-suc-khoe-hoc-đương-2

Viện Mắt Quốc tế DND chăm sóc sức khỏe cộng đồng

khám cộng đồng - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

khám cộng đồng - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

khám cộng đồng - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Ths.Bs Phạm Thị Hằng, Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khám mắt cho các em học sinh.

Ths.Bs Phạm Thị Hằng, Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khám mắt cho các em học sinh.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khám mắt cho các em học sinh.

Các em học sinh vui vẻ khi được nghe tư vấn về Tật khúc xạ

Các em học sinh vui vẻ khi được nghe tư vấn về Tật khúc xạ

Khám khúc xạ học đường - bệnh viện Mắt Quốc tế DND