Khoa khúc xạ

– Khám và điều trị các tật về khúc xạ như cận, loạn, viễn, nhược thị.
– Là trung tâm chuẩn đoán và điều trị khúc xạ hiện đại nhất khu vực phía Bắc, được trang bị hệ thống thiết bị và công nghệ tiên tiến trên thế giới

kham-mat-mat-quoc-te-dnd

Trình Thị Mỹ Duyên - Phẫu thuật cận thị bằng PP Relex Smile tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 2019

Nguyễn Quốc Việt, ReLEx SMILE - bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Hoàng Sa Rôn khám và phẫu thuật tkx tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Hoàng Sa Rôn khám và phẫu thuật tkx tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Ca sĩ Lê Yến khám chuyên sâu trước phẫu thuật điều trị TKX

anh-toa-dam-relex-smile-05-2019-5

anh-toa-dam-relex-smile-05-2019-5

anh-toa-dam-relex-smile-05-2019-5

Chụp bản đồ, Đánh giá tình trạng giác mạc là bước quan trọng trong quy trình khám chuyên sâu.

ky duyen kham can thi