Lễ khánh thành Bệnh viện Mắt quốc tế-DND

Sau nhiều năm chuẩn bị, Bệnh viện Mắt Quốc tế-DND số 128 Bùi Thị Xuân đã ra đời. Đây là bệnh viện chuyên khoa mắt đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội đang triển khai các công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị các bệnh về mắt với các chuyên gia hàng đầu về nhãn khoa trong và ngoài nước thực hiện. Mọi bệnh nhân có BHYT tại Hà Nội và các tỉnh khi khám chữa bệnh.

benh-vien-mat-quoc-te-dnd-128-bui-thi-xuan-hn-0969128128 (1) <-> benh-vien-mat-quoc-te-dnd-128-bui-thi-xuan-hn-0969128128 (105)
benh-vien-mat-quoc-te-dnd-128-bui-thi-xuan-hn-0969128128 (2)   benh-vien-mat-quoc-te-dnd-128-bui-thi-xuan-hn-0969128128 (103)
benh-vien-mat-quoc-te-dnd-128-bui-thi-xuan-hn-0969128128 (102)   benh-vien-mat-quoc-te-dnd-128-bui-thi-xuan-hn-0969128128 (111)
benh-vien-mat-quoc-te-dnd-128-bui-thi-xuan-hn-0969128128 (3)   benh-vien-mat-quoc-te-dnd-128-bui-thi-xuan-hn-0969128128 (4)