Năm 2014 - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - 128 Bùi Thị Xuân HN
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
 • [:vi]Lasik’s Day 2014

  Lasik’s Day 2014 là chương trình đánh dấu mốc 6 năm triển khai chương trình Lasik’s Day theo ý tưởng của bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng và là năm thứ 4 Lasik’s Day được triển khai tại Bệnh viện mắt quốc tế-DND.

  [:en]Lasik’s Day 2014 marked the 6th Lasik’s Day program held based on the ideas of Dr. Nguyen Dang Dung and was also the 4th one held in the International Eye Hospital – DND.[:]

  0969128128