Chương trình Lasik’s Day 2014 và những dấu ấn khó quên

Hội thảo các ứng dụng công nghệ Laser mới nhất được áp dụng tại Bệnh viện mắt quốc tế

Chương trình hội thảo “Sự lựa chọn tối ưu cho phẫu thuật Femto-Lasik và Relex Smile” dành cho các bạn trẻ đang bị tật khúc xạ.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo ứng dụng công nghệ cao mới nhất được áp dụng trong bệnh viện mắt Quốc tế DND.

11 <–> 10
13   9
15   17
16   7

 

 

Hội thảo các ứng dụng công nghệ Laser mới nhất được áp dụng tại Bệnh viện mắt quốc tế

Chương trình hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của các bác sĩ nhãn khoa khu vực miền Bắc.

Hội thảo diễn ra sôi nổi với các chuyên đề và thảo luận.

1 <–> 4
2   3
6   5