Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Thị Hằng

Bác sĩ Phạm Thị Hằng

☀ Trưởng khoa Khúc xạ – Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

  • Có kinh nghiệm gần 20 năm tư vấn và điều trị khúc xạ. 
  • Đã phẫu thuật điều trị tật khúc xạ hơn 10.000 ca thành công.
  • Thường xuyên tham gia các buổi Hội thảo chuyên môn trao đổi kinh nghiệm và cập nhật công nghệ mới uy tín tại Mỹ, Singapre, Hàn Quốc, Canada, Nhật Bản…

 

Quá trình đạo tạo:

  • Năm 2005: Tốt nghiệp ĐH Y khoa Thái Nguyên
  • Năm 2006-2010: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Sài Gòn – Hà Nội.

Bằng cấp, chứng chỉ đạt được

  • Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK.
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ  thống máy VISUMAX (CarlZeiss).

Quá trình công tác: 

  • Năm 2010-2016: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND. 
  • Năm 2017-nay: Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND.

Bác sĩ Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND - anh-toa-dam-relex-smile-05-2019-5

Bác sĩ Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND - Ngay-hoi-suc-khoe-hoc-đương-7

Bác sĩ Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND -Shiningdays20184

Bác sĩ Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND - mat-sang-sinh-vien-2018

Bác sĩ Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Ths.Bs Phạm Thị Hằng, Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khám mắt cho các em học sinh.

Bác sĩ Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Bác sĩ Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Hội thảo Relex-smile-2019