Bệnh viện mắt quốc tế-DND có giảm chi phí mổ mắt không ?

Chương trình Lasik’s Day 2015 bắt đầu từ ngày 1-6-2015, khi tham gia phẫu thuật Lasik điều trị Cận, Loạn và Viễn thị  bạn sẽ được hỗ trợ tới 60% phí phẫu thuật và dịch vụ. Hãy đăng ký sớm để nhận mức ưu đãi như trên!

 

BANNER-666x240px