Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Châu

Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thị Hồng Châu

Tiến sĩ – BS Vũ Thị Hồng Châu

Quá trình đào tạo:

  • Năm 1971-1977: Đại Học Y khoa Hà Nội

Quá trình công tác:

  • Năm 1977-1985: Giảng viên Bộ môn mắt trường đại học Y Hà Nội
  • Năm 1986-2007: Bác sỹ điều trị tại Bệnh viện mắt TW
  • Năm 2007-2010: Bác sỹ BV mắt Sài Gòn-Hà Nội
  • Năm 2011 – nay: Bác sỹ tại Khoa Phòng khám – Bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Thành tích:

  • Năm 2004: Được cộng nhân học vị và cấp bằng Tiến sỹ Y Học
  • Khen thưởng: Nhiều lần của TN Đoàn, Thành Đoàn, Đoàn trường y Hà Nội về đóng góp