Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Thị Hằng

Bác sĩ Phạm Thị Hằng

Thạc sĩ chuyên khoa mắt.

Quá trình đạo tạo:

  • Năm 2005: Tốt nghiệp ĐH Y khoa Thái Nguyên
  • Năm 2006-2010: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Sài Gòn – Hà Nội.

Bằng cấp, chứng chỉ đạt được

  • Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK.
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ  thống máy VISUMAX (CarlZeiss).

Quá trình công tác: 

  • Năm 2010-2016: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND. 
  • Năm 2017-nay: Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND.