Bác sĩ chuyên khoa II: Nguyễn Thị Kim Bích Liên

Nguyễn Thị Kim Bích Liên

Giấy chứng nhận bác sĩ chuyên khoa cấp II.
Bằng tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
1974-2005 : Giảng viên bộ môn gây mê hồi sức tại đại học Y Hà Nội
1983-1987 : Chuyên gia y tế tại Algerie.
1992-1994 & 1998-1999: Bác sĩ nội trú CH Pháp.
Bác sĩ gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Đức
2005-2012 : Bác sĩ gây mê khoa điều trị tự nguyện Bệnh viện Việt Đức.
Khen thưởng : Bằng khen của thủ tướng năm 1980 về thành tích công tác
2013-nay : Bác sĩ gây mê hồi sức tại bệnh viện mắt Quốc tế DND.