Bác sĩ chuyên khoa II: Nguyễn Thị Kim Bích Liên

Nguyễn Thị Kim Bích Liên

Giấy chứng nhận bác sĩ chuyên khoa cấp II.
Bằng tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác

  • 1974-2005 : Giảng viên bộ môn gây mê hồi sức tại đại học Y Hà Nội
  • 1983-1987 : Chuyên gia y tế tại Algerie.
  • 1992-1994 & 1998-1999: Bác sĩ nội trú CH Pháp – Bác sĩ gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Đức
  • 2005-2012 : Bác sĩ gây mê khoa điều trị tự nguyện Bệnh viện Việt Đức.
  • 2013-nay : Bác sĩ gây mê hồi sức tại bệnh viện mắt Quốc tế DND.

Khen thưởng :

  • Bằng khen của thủ tướng năm 1980 về thành tích công tác