Tự đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch tháng 3/2020

Căn cứ quyết định số 3088/QĐ-BYT của Bộ Y tế về “Ban hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”;

Bệnh viện phải đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tiềm ẩn trong cộng đồng.

Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Quốc tế DND đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

– Thời gian thực hiện tự kiểm tra vào tháng 3/2020

– Sau khi tăng cường thêm một số biện pháp phòng chống dịch, bệnh viện tự đánh giá, kết quả đạt:

Xếp hạng bệnh viện an toàn, tỷ lệ 85%

5/5 - (1 vote)