Femto Days DND 2024 – Mắt Sáng Lung Linh Mùa Lễ Hội

Chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm

8 giây thay đổi tầm nhìn – Chinh phục năm học mới

Giảm đến 40%++ chi phí phẫu thuật
Cùng nhiều ưu đãi hấp từ hệ thống Y tế Quốc tế DND Brothers
(*Chương trình số lượng đăng kí giới hạn)