Tầm nhìn sứ mệnh

Mục tiêu “Vì đôi mắt cộng đồng” đem lại cho người bệnh dịch vụ và công nghệ hiện đại nhất phù hợp với thu nhập