Bệnh viện Phẫu thuật Relex Smile nhiều nhất Đông Nam Á

Giảm thêm Chi Phí Phẫu Thuật

Tháo kính mắt xinh – Lung linh đón TẾT

Giảm đến 40%++ chi phí phẫu thuật
Cùng nhiều ưu đãi hấp từ hệ thống Y tế Quốc tế DND Brothers
(*Chương trình số lượng đăng kí giới hạn)