Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Từ 25/12/2020 đến 02/01/2021, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020.

Căn cứ Công văn số 5972/BYT-KCB ngày 3/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vệnh viện thi đua năm 2020;

Căn cứ Công văn số 12285/SYT-NVY ngày 19/11/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020;

Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam được ban hành kèm theo quyết định số 6959/QĐ-BYT ngày 18/11/2016

Căn cứ khảo sát hài lòng Người bệnh và NVYT; Bệnh viện chuyên khoa Mắt Quốc tế DND đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra đánh giá gồm:

 • BS Nguyễn Đăng Dũng – giám đốc bệnh viện – Trưởng đoàn;
 • BS Đặng Văn Quế – Phó giám đốc bệnh viện – Phó đoàn;
 • BS Đặng Thị Như Quỳnh – Phó giám đốc – Phó đoàn;
 • Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Tổ trưởng Tổ quản lý chất lượng bệnh viện – Thư ký;
 • DS Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng khoa Dược – Uỷ viên;
 • Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị – Uỷ viên;
 • Bà Nguyễn Thị Phương – Quyền Trưởng khoa Xét nghiệm – Uỷ viên;
 • ĐD Hoàng Mai Thu – Điều dưỡng trưởng bệnh viện – Uỷ viên;
 • ĐD Vũ Phương Thảo – Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh – Ủy viên;
 • Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng phòng IT – Ủy viên;
 • Bà Nguyễn Thị Kim Luyến – Phó Trưởng phòng Chăm sóc sức khỏe cộng đồng – Ủy viên;
 • Bà Đào Thị Ngàn – Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị – Ủy viên;
 • BS Nguyễn Minh Hải – Tổ trưởng tổ KSNK – Ủy viên;

BS Nguyễn Đăng Dũng – Trưởng đoàn đã tổ chức họp tập huấn đánh giá cho các thành viên. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thư ký đã phổ biến, hướng dẫn tài liệu cho các thành viên đoàn đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá; thống nhất với các thành viên về nội dung, phương pháp và quy trình đánh giá. Đoàn kiểm tra đánh giá đã tiến hành kiểm tra, đánh giá ở tất cả các khoa, phòng của Bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Kết thúc kiểm tra, thư ký đoàn tổng hợp số liệu, tài liệu, báo cáo… và nhập vào phần mền trực tuyến theo quy định.

 • Số lượng tiêu chí áp dụng: 78/83 tiêu chí
 • Kết quả đánh giá chung: Tốt
 • Tổng số điểm các tiêu chí áp dụng: 293 (Có hệ số:318)

Kết quả điểm trung bình chung là 3,82

 

5/5 - (1 vote)