Trả góp Payoo tại DND

Shining Days DND

Tầm nhìn mới – Trải nghiệm cuộc sống mới

Giảm đến 49% chi phí khám và phẫu thuật
Cùng nhiều ưu đãi hấp từ hệ thống Y tế Quốc tế DND Brothers
(*Chương trình số lượng đăng kí giới hạn)