điều trị cận thị - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
 • Tag Archives: điều trị cận thị

  Phân loại cận thị và các phương pháp điều trị cận thị

  Cận thị là một tật khúc xạ rất ở mắt rất phổ biến. Người bị cận thị gặp khó khăn khi nhìn và ghi nhận hình ảnh chi tiết ở xa. Thường họ phải nheo mắt điều tiết để thấy rõ hơn. Người bị cận nên biết cách phân biệt các dạng cận thị khác nhau để có phương pháp điều trị cận thị phù hợp.

  Xem tiếp »

  0969128128